Barion Pixel
foreee bcg3

               Máme úprimnú radosť z toho, že sa ako firma môžeme podieľať svojou troškou na pomoci našej Matke Zemi. Alebo aspoň jej po malých kúskoch splácať to, čo si od nej berieme. Od začiatku sme vedeli, že to chceme urobiť, nevedeli sme však, ktorú nadáciu si vybrať, aby sme mali istotu, že vaše a naše prostriedky budú využité maximálne efektívne. Pustili sme sa teda do prieskumu a po dlhšom rozhodovaní medzi rôznymi lokálnymi i globálnymi iniciatívami sme sa napokon rozhodli pre nadáciu “Coalition for Rainforest Nations“.

Naše rozhodnutie sa dá zhrnúť do týchto bodov:

Táto nadácia je za posledné roky považovaná za jednu z najvplyvnejších organizácií v oblasti ochrany životného prostredia.

Keďže zameraním našej firmy sú prevažne výrobky, na ktorých výrobu používame okrem ovocia aj značné množstvo čokolády, cítime zodpovednosť pomôcť najmä oblastiam, v ktorých sa čokoláda pestuje.

Dažďové pralesy sú jedným z najdôležitejších biotopov s absolútne kľúčovým významom pre zdravie našej planéty a života na nej.

Ak by vás zaujímalo viac detailov, prosím, pokračujte v čítaní ďalej! Budeme viac než potešení 🙂

Podpisy medium

Za život na našej Zemi

            Okrem ochrany životného prostredia existujú aj iné dôležité témy, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. Tému ochrany životného prostredia však vnímame za natoľko fundamentálnu, že bez toho, aby sme venovali pozornosť aj jej, strácajú ostatné témy význam. Môžeme vynakladať nadľudské úsilie do opravy kúrenia a zatekajúcej strechy, bude to však márne, ak nám spadne celý dom…

Tento text je venovaný prevažne tým z vás, ktorí tému ochrany životného prostredia považujú za nesmierne dôležitú a podobne ako my veria, že ľudstvo jej potrebuje venovať náležitú pozornosť. Je pre nás obzvlášť dôležité poukázať na fakt, že naša Zem potrebuje uvedomelosť. Uvedomelosť nás ľudí, ktorí na nej žijeme a ktorí využívame jej zdroje.

Myslíme si, že je povinnosťou nás ľudí z vyspelejších krajín ísť príkladom celému svetu a stáť na čele revolúcie, ktorá nám a našej Zemi prinesie lepšie zajtrajšky. Revolúcie, ktorú každý z nás musí začať u seba zodpovedaním si jednoduchej otázky: Ako žijem a čo by som mohol robiť inak, aby som pomohol našej Zemi?

  • Existujú ekologickejšie náhrady vecí, ktoré bežne používam? Potraviny? Kozmetika? Čistiace prostriedky? Napríklad bezobalové čistiace prostriedky či potraviny?
  • Snažím sa minimalizovať používanie plastov? Triedim tie, ktoré používam? Triedim aj iný odpad ako plasty?
  • Je pre mňa použivanie automobilu vždy nevyhnutné? Viem sa vzdať trochy komfortu a použiť niekedy bicykel / MHD / kolobežku alebo možno nohy? 🙂

Podobných otázok je veľa a možno na úvod netreba nič viac, ako sa zamyslieť nad jednou z nich a pokúsiť sa o malú zmenu v tom, čo každý deň robíme.

Možno vám hlavou prebehla myšlienka, že Slovensko ešte nie je krajinou s takou životnou úrovňou, aby sa pre nás stalo prirodzeným venovať zvýšenú pozornosť ochrane životného prostredia. Áno isteže, nemáme platy ako v Nemecku a máme pred sebou ešte dlhú cestu, kým sa ekonomicky otrasieme z minulého režimu. Napriek tomu však patríme k tým šťastnejším krajinám sveta, kde riešime to, či potešíme partnera na narodeniny ovocnou kytičkou alebo bonboniérou a nie to, či dnes budeme mať čo jesť. Aj na Slovensku je prítomná chudoba a bohužiaľ existuje stále nemalá skupina ľudí, ktorí sú v neľahkej finančnej situácii. Avšak podiel Slovákov, ktorí sú v ekonomickom dostatku, je stále väčší a tak vzniká stále viac priestoru na to, aby sme aj my stáli na čele environmentálnej revolúcie. Navyše, ako je vidieť v príkladoch vyššie, to, že človek myslí a koná viac ekologicky, nemusí vždy znamenať, že to ovplyvňuje jeho financie – nemusím byť milionár na to, aby som si do obchodu brával vždy tašku z domu a keď si ju už zabudnem, kúpim si v obchode papierovú miesto plastovej.

A možno vám tiež hlavou prebehla myšlienka, že nie je až tak podstatné začať robiť malé zmeny u seba, kým sa nezačnú diať veľké zmeny v nadnárodných korporáciách. A to je obrovský omyl. Sú to malé zmeny, ktorými môže začať každý z nás hneď dnes, ktoré majú rovnako zásadný význam ako veľké rozhodnutia korporácií či vlád jednotlivých krajín. Na to, aby mala tak významná zmena šancu na úspech, musí smerovať ako zhora nadol tak aj zdola nahor. Ak firmy prestanú vyrábať plastové tašky, logicky ich nikto nebude ani kupovať. Platí to však aj naopak – ak nikto plastové tašky nebude kupovať, nikto ich nebude ani vyrábať. Ak zmeníme svoje postoje a činy, zaznamená to aj naše okolie, budú si z nás brať príklad naše deti, budeme možno poslednou skladačkou do puzzle niekomu, kto o zmenách len uvažoval, no k ničomu sa zatiaľ neodhodlal. A rovnako ako jeden zdanlivo bezvýznamný hlas rozhoduje o výsledkoch vo voľbách, tak aj jedno zdanlivo bezvýznamné rozhodnutie jednotlivca žiť ekologickejšie rozhoduje o budúcnosti našej planéty.

Kytičkovo a ekologická zodpovednosť

             Ani my nie sme dokonalou eko-firmou. Mnohé tovary, ktoré používame, sú balené v plastoch, ovocné kytičky balíme do celofánu, nemáme kuriérske autá na vodíkový pohon. Ale snažíme sa a robíme čo je v našich silách, aby sme minimalizovali negatívny dopad. A keďže všetok odstrániť nedokážeme, venujeme aspoň 1% z nášho obratu tam, kde si myslíme, že pomôžeme najviac.

A v čom sa teda snažíme robiť veci aspoň trochu lepšie ako pomyselný štandard?

  • Orechy, lyofilizované ovocie a niektoré posýpky, ktoré používame nakupujeme v bezobalovom obchode U Vážky. Produkty sú nielen výbornej kvality, ale hlavne kupované do vlastných nádob, vďaka čomu nevzniká zbytočný odpad z použitých obalov.
  • Snažíme sa minimalizovať uhlíkovú stopu nákupom ovocia od lokálnych predajcov priamo na trhovisku na Žilinskej vždy keď je to možné (vtedy, keď toto ovocie má u nás práve sezónu).
  • Všetky nálepky, ktoré používame obsahujú chemicky nezávadné lepidlo, ktoré je z 97% rozložiteľné vo vode.  
  • Na výrobu našich produktov používame bio fair trade banány. Tieto banány dozreli bez chémie, na strome a nie po ceste. Okrem toho, že sú v bio kvalite, sú aj produktom spravodlivého obchodu, teda prvovýrobcom bola garantovaná spravodlivá cena za ich tovar.
  • Triedenie odpadu je pre nás samozrejmosťou. Snažíme sa minimalizovať zmiešaný odpad a triediť plasty, papier a sklo.

Aj my pred sebou máme ešte dlhú cestu a radi by sme postupne naše ekologické snaženie rozširovali o ďalšie aktivity/tovary. Ak viete, akým spôsobom by sme niektoré veci vedeli robiť lepšie, budeme radi, ak sa nám ozvete na čísle 0911 111 176.

Ako môžem pomôcť?

             Sme radi, že sa pýtate 🙂 Spôsobov, ako pomôcť je mnoho. Pomáhate už len tým, že ste na tejto stránke a táto téma vás zaujíma. Tým, že hľadáte ekologickejšie alternatívy vašich každodenných činností, že triedite odpad, že minimalizujete používanie plastov. Ak vás zaujíma, ako by ste mohli pomôcť aj finančne, máme pre vás zopár tipov nadácií, medzi ktorými sme si vyberali my.

Coalition for Rainforest Nations

Túto nadáciu sme si vybrali aj my z dôvodov, o ktorých sme písali vyššie. Coalition for Rainforest Nations (v skratke CfRN) bola vyhodnotená organizáciou The Founders Pledge ako jedna z najvplyvnejších charitatívnych organizácií v environmentálnej oblasti. CfRN je uznávaná najmä pre svoj zásadný vplyv na medzinárodných rokovaniach. Pripisuje sa jej napríklad kľúčový podiel pre zabezpečenie dohody o lesníctve v Parížskej dohode z roku 2015. Report The Founder Pledge si môžete pozrieť TU.

Podľa sociálneho hnutia Effective Altruism je v tomto reporte CfRn príliš preceňovaná. Ich názor si môžete prečítať TU. Napriek tejto kritike však Effective Altruism uvádza, že aj tak CfRN stále považujú za dobrú voľbu pri výbere charitatívnej organizácie. Teda aj jediní kritici, ktorých sme na CfRN našli, túto organizáciu v konečnom dôsledku odporúčajú. Vzhľadom na to si myslíme, že CfRN je jednou z top nadácií, ktorej môžete svoj finančný dar venovať.

Viac info >>

Clean Air Task Force

Clean Air Task Force (ďalej len CATF) je opäť organizácia s významným dosahom a vplyvom. Je to práve CATF, ktorú odporúča vyššie spomínaný Effective Altruism ako ideálnu voľbu. Jej misiou je redukcia emisií uhlíka a iných emisií, spôsobujúcich globálne otepľovanie, pôsobením značnej sily na niektoré z najväčších pák v tomto smere. Zameriava sa na oblasti ako pokročilé energetické systémy, pokročilá jadrová energetika, bioenergetika, dekarbonizovaná fosílna energia a iné.

 

Vlk lesoochranárske zoskupenie

Veľmi sa nám páči aj naša slovenská organizácia Vlk – lesoochranárske zoskupenie. Ak by sme si vybrali miestnu organizáciu, vybrali by sme si práve túto. Dôvod prečo sme sa nakoniec rozhodli pre medzinárodnú organizáciu je, ako sme už spomínali, zameranie našej firmy. Naša firma používa pri výrobe značné množstvo čokolády a tá sa pestuje práve v oblastiach výskytu dažďových pralesov. Tam, kde prírode najviac berieme, jej chceme aj niečo vrátiť.

Viac info >>

4Ocean

4Ocean je organizácia so zameraním na nemenej dôležitý svetový problém – znečistené oceány. Ich misiou je ukončenie plastovej krízy vo svetových oceánoch. Tí, čo triedime plasty vieme veľmi dobre, ako rýchlo sa kôš na plasty zaplní len v jednej domácnosti…v jednej malej domácnosti v jednom malom štáte v strednej Európe…

 

Environmental Defence Fund

EDF je jednou z popredných svetových environmentálnych organizácií s naozaj širokým záberom. Nezameriava sa na jednu konkrétnu oblasť, ale na viacero oblastí ako klimatické zmeny, energetika, ekosystémy, oceány a zdravie. Tieto oblasti adresuje z pohľadu vedy, ekonomiky, partnerstiev a legislatívy. EDF prináša výsledky už úctyhodných 50+ rokov.
 

Viac info >>

Z ďalších zaujímavých ekologických nadácií môžete pozrieť ešte Coolearth alebo Rainforesttrust. V prípade, že uvažujete o podpore iného typu nadácie, ako je environmentálna, skúste si pozrieť stránku organizácie Charity Watch. Nájdete tam zoznam najrôznejších a pozitívne hodnotených charitatívnych organizácií zameraných napríklad na boj so závažnými ochoreniami alebo na boj s chudobou a hladom.
Vážime si, že ste prečítali tieto riadky! Ak čo i len jedného z vás podnietia k tomu, aby rozmýšľal viac ekologicky, tak padli na úrodnú pôdu.

 

A ak sa medzi čitateľmi nájde aspoň jeden majiteľ firmy, ktorý sa rozhodne malú časť svojich tržieb venovať na dobrú vec, tak sme dojatí!

 

A ďakujeme vám všetkým, ktorí pomáhate kúpou našich výrobkov 🙂

 
 
 

Celý tím Kytičkovo